بی هیـــــچ مثل بــــــاد

عریانتر از کویرمو بی هیچ مثل باد / در راه مانده و حتی برفته ام از یاد ... فلانی

سلام ، گفتم شايد خوب نباشه بي خداحافظي برم ! اينجا رو دوست داشتم ... بعد از پنج سال و دو ماه ... خداحافظ .

+نوشته شده در 93/08/21ساعت0:43 قبل از ظهرتوسط دختر سنگی | |